PLATBY

Členové oddílu jsou povinni v určeném termínu řádně hradit následující poplatky (výhradně převodem na účet):

  • členský příspěvek: děti do 18 let 200,- Kč, nad 18 let 500,- Kč. Příspěvek se hradí 1x ročně, vždy do konce ledna.
  • oddílový poplatek: částka se hradí pololetně, vždy do konce září a ledna.

Číslo účtu:

Raiffeisen Bank:  221220154/5500

Specifikace platby:

Variabilní symbol: rodné číslo.

Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení + označení oddílu (Z5-Z1, GPR1-2, TG,GK, G,T,J,U,M,P)

ODDÍLOVÉ POPLATKY

Výše oddílového poplatku Vám bude zaslána e-mailem.
 

Zařazení do oddílu je závislé na splněném výkonnostním stupni gymnastek, popřípadě na věku. Informace o zařazení dětí do oddílu získáte u svých trenérů.

Platby nelze sjednotit. Prosíme o zasílání členských příspěvků a oddílových poplatků odděleně.