PLATBY

Členové oddílu jsou povinni v určeném termínu řádně hradit členské příspěvky (výhradně převodem na účet): Členský příspěvek zahrnuje následující poplatky:

  • registrační poplatek: děti do 18 let 200,- Kč, nad 18 let 500,- Kč. Poplatek se hradí 1x ročně, vždy do konce ledna.
  • oddílový poplatek: částka se hradí pololetně, vždy do konce září a ledna.

Číslo účtu:

Raiffeisen Bank:  221220154/5500

Specifikace platby:

Variabilní symbol: rodné číslo.

Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení + označení oddílu (Z1-2,ELT1-2, GPR1-2, Mimi, GP, GK, T)

ODDÍLOVÉ POPLATKY

Výše oddílového poplatku Vám bude zaslána e-mailem.
Poplatek se skládá z fixní položky 2000,- Kč/pololetí a pohyblivé položky. Fixní položka je stejná pro všechny členy spolku. Pohyblivá položka se řídí četností tréninků, tedy je závislá na docházce do jednotlivých oddílů.
 

Zařazení do oddílu je závislé na splněném výkonnostním stupni gymnastek, popřípadě na věku. Informace o zařazení dětí do oddílu získáte u svých trenérů.