PLATBY

Členové oddílu jsou povinni v určeném termínu řádně hradit členské příspěvky (výhradně převodem na účet): Členský příspěvek zahrnuje následující poplatky:

  • registrační poplatek: děti do 18 let 200,- Kč, nad 18 let 500,- Kč. Poplatek se hradí 1x ročně, vždy do konce ledna.
  • oddílový poplatek: částka se hradí kvartálně na základě splátkového kalendáře.

Číslo účtu:

Raiffeisen Bank:  221220154/5500

Specifikace platby:

Variabilní symbol: rodné číslo.

Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení + označení oddílu (Z1,ELT1-2, GPR, Mimi, GP, GK, T)

ODDÍLOVÉ POPLATKY

Výše oddílového poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Liší se u jednotlivých oddílů.

Zařazení do oddílu je závislé na splněném výkonnostním stupni gymnastek, popřípadě na věku.