PLATBY

Členové oddílu jsou povinni v určeném termínu řádně hradit následující poplatky (výhradně převodem na účet):

  • členský poplatek: děti do 18 let 200,- Kč, nad 18 let 500,- Kč. Poptatek se hradí 1x ročně, vždy do konce ledna.

     

  • oddílový příspěvek: příspěvek se hradí pololetně, vždy do konce září a ledna.

 

Číslo účtu:

Raiffeisen Bank:  221220154/5500

 

Specifikace platby:

Variabilní symbol: rodné číslo.

Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení + označení oddílu (Z5-Z1, GPR, AE, T1-T4, TPR/TN1 ...)

 

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY

Výše oddílových poplatků Vám bude zaslána e-mailem.
 

Zařazení do oddílů je závislé na splněném výkonnostním stupni gymnastek. Informace o zařazení dětí získáte u svých trenérů.

Poplatky nelze sjednotit. Prosíme o zasílání členských a oddílových poplatků odděleně.