GT ŠESTAJOVICE, z.s.

Sportovní gymnastika a skoky na trampolíně se v naší obci trénují od září 2015, kdy byla v Šestajovicích otevřena nová sportovní hala. Koncem roku 2015 byl založen spolek GT Šestajovice, z.s., který oddíl sportovní gymnastiky a skoků na trampolíně provozuje a řídí. Střešní organizací spolku je Česká gymnastická federace, ČGF. Oddíly spolku jsou členy sportovních svazů v daném sportovním odvětví.

Oddíl SPORTOVNÍ GYMNASTIKY a SKOKŮ NA TRAMPOLÍNĚ rozvíjí lásku k těmto krásným a všestranným sportům u dětí z Šestajovic a blízkého okolí. 

SPORTOVNÍ HALA V ŠESTAJOVICÍCH

V květnu 2015 byla slavnostně otevřená nová, multifunkční sportovní hala v naší obci.

Oddíl sportovní gymnastiky má tu úžasnou příležitost trénovat a pořádat závody v této nádherné tělocvičně.

Díky naší obci www.sestajovice.cz  máme k dispozici nové nářadí a perfektní zázemí pro přípravu budoucích gymnastek a reprezentantek.